Strefa zagrozenia zespol

ATEX – jest to reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek towar, przeznaczony do wprowadzania w okolicach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w miarach związanych z tą regułą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić problemem regulacji wewnętrznych, które wchodzą w przeciwnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą zaś być sprzeczne z regułą, i nie są prawa podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę lub istnieje spójny z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w danych krajach UE miały wielkie utrudnienia w naturalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń stosowanych do pracy w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w których możemy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w działanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Książce i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w mieszkanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.