Kasa fiskalna program

Na start warto wspomnieć co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki grane w terminie gwarancji i po upływie gwarancji, a dodatkowo niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a i usługa w znaczącym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W okresie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy także ich synchronizację z zapisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgoda z tekstami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w terenie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i modułu fiskalnego co do zgody z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wspólnie z zastrzeżeniami wpisuje w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być przeprowadzony również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną pracę lub z każdej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, ale nie wyrejestrował kasy. 2. W czasie przeglądu technicznego określane są przede całym te punkty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak czyli w czasie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przybywają na działanie kasy, ani również nie sprawdza, czy pozostałe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, natomiast będą zatem rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.